تماس با ما

آدرس : تبریز چهارراه لاله روبه روی فروشگاه های زنجیراه ای رفاه جنب کوی توحید ۱ فروشگاه تبریز اسپورت

تلفن های تماس : ۰۴۱۳۴۴۰۰۷۷۶

فاکس : ۰۴۱۳۴۴۰۰۷۷۶

موبایل ۰۹۱۴۴۹۴۵۸۳۰

کد پستی : ۵۱۷۳۸۱۴۸۱۴